10:59 16/02/2009

Cấp phép sản xuất, kinh doanh thủy sản trong vòng 7 ngày

Huyền Vy

Thời hạn cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh ngành nghề thủy sản là 7 ngày, gia hạn là 5 ngày, thay vì 15 ngày như quy định cũ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2009/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

Thời hạn cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh ngành nghề thủy sản là 7 ngày, gia hạn là 5 ngày, thay vì 15 ngày như quy định cũ.

Điểm mới của nghị định này là bổ sung các quy định về thủ tục và trình tự cấp lại giấy phép. Giấy phép nếu bị mất, rách nát, hư hỏng sẽ được cấp lại trong thời hạn 5 ngày, với điều kiện có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Quy định mới cũng chỉ rõ, không chỉ cơ sở sản xuất cần có ít nhất 1 kỹ thuật viên có bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành khai thác hoặc cơ khí thủy sản, mà cơ sở kinh doanh cũng phải có ít nhất 1 nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được tập huấn về chuyên ngành này.