08:13 04/06/2008

Cấp phép thành lập cho Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

Hải Bằng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng, trụ sở chính tại 28 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, thời gian hoạt động là 50 năm, các hoạt động chính là: nhận tiền gửi có kỳ hạn từ một năm trở lên của các tổ chức, cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; phát hành kỳ phiếu, trái phiếu chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật hiện hành; vay vốn của các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng trong nước, ngoài nước và các tổ chức tài chính quốc tế; tiếp nhận vốn uỷ thác của Chính phủ, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; cho vay theo uỷ thác của Chính phủ, của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định hiện hành của Luật các tổ chức tín dụng và hợp đồng uỷ thác; cho vay tiêu dùng dưới hình thức cho vay mua trả góp; chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác.