23:32 05/05/2016

Cấp thêm mã chứng khoán cho 119 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2016

Tính đến ngày 30/4/2016, đã có thêm 119 nhà đầu tư nước ngoài được VSD 
cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó có 22 tổ chức và 97 cá nhân.
Tính đến ngày 30/4/2016, đã có thêm 119 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó có 22 tổ chức và 97 cá nhân.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2016.

Theo đó, tính đến ngày 30/4/2016, đã có thêm 119 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó có 22 tổ chức và 97 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 23 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có 10 tổ chức và 13 cá nhân. Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện nay là 19.016 mã - trong đó có 2.908 tổ chức và 16.108 cá nhân.