15:04 04/06/2016

Cấp thêm mã chứng khoán cho 134 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

VSD vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2016

Tính đến ngày 31/05/2016, đã có thêm 134 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Tính đến ngày 31/05/2016, đã có thêm 134 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2016.

Tính đến ngày 31/05/2016, đã có thêm 134 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 33 tổ chức và 101 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 30 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 11 tổ chức và 19 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 19.150 mã - trong đó, có 2.941 tổ chức và 16.209 cá nhân.