22:39 15/05/2017

Cấp thêm mã chứng khoán cho 206 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

VSD vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2017

Trong tháng 4/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 206 nhà 
đầu tư nước ngoài - trong đó, có 43 tổ chức và 163 cá nhân.
Trong tháng 4/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 206 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 43 tổ chức và 163 cá nhân.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 04/2017.

Theo đó, trong tháng 4/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 206 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 43 tổ chức và 163 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 34 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 15 tổ chức và 19 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 tổ chức đầu tư nước ngoài.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 21.003 mã - trong đó, có 3.289 tổ chức và 17.714 cá nhân.