23:37 05/04/2017

Cấp thêm mã chứng khoán cho 228 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2017

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 20.798 mã.
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 20.798 mã.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2017.

Theo đó, trong tháng 3/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 228 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 40 tổ chức và 188 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 36 nhà đầu tư - trong đó, có 7 tổ chức và 29 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 02 nhà đầu tư - trong đó, có 1 tổ chức và 1 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 20.798 mã - trong đó, có 3.247 tổ chức và 17.551 cá nhân.

Trước đó, trong tháng 2/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 200 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 44 tổ chức và 156 cá nhân.