18:19 07/06/2017

Cấp thêm mã chứng khoán cho 232 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2017

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 21.230 mã.<br>
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 21.230 mã.<br>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2017.

Theo đó, trong tháng 5/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 232 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 34 tổ chức và 198 cá nhân.

Trước đó, trong tháng 4/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 206 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 43 tổ chức và 163 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 33 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 9 tổ chức và 24 cá nhân. Đồng thời, VSD cũng hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 5 tổ chức đầu tư nước ngoài.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 21.230 mã - trong đó, có 3.318 tổ chức và 17.912 cá nhân.