15:59 04/03/2016

Cấp thêm mã chứng khoán cho 82 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 18.752 mã - trong đó có 2.864 tổ chức và 15.888 cá nhân

Tính đến ngày 29/2/2016, đã có thêm 82 nhà đầu tư nước ngoài được VSD 
cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó có 24 tổ chức và 58 cá nhân.
Tính đến ngày 29/2/2016, đã có thêm 82 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó có 24 tổ chức và 58 cá nhân.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2016.

Theo đó, tính đến ngày 29/2/2016, đã có thêm 82 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó có 24 tổ chức và 58 cá nhân.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 18.752 mã - trong đó có 2.864 tổ chức và 15.888 cá nhân. Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 23 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có 11 tổ chức và 12 cá nhân.

Trước đó, VSD cho biết trong tháng 1/2015, VSD đã cấp thêm mã chứng khoán cho 149 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 32 tổ chức và 117 cá nhân.