13:14 12/11/2012

Câu chuyện làm giàu của “vua thép” Mỹ

Hồng Ngọc

"Vua thép" Andrew Carnegie từng được tạp chí Fortune bình chọn là người giàu thứ 6 trong lịch sử của Mỹ

<br>
<br>