07:43 19/01/2009

Cavico xây dựng cầu hầm đạt hơn 20 tỷ đồng lợi nhuận

P.V

Công ty Cavico xây dựng cầu hầm (thuộc Công ty Cavico Việt Nam) thông báo đạt 20,1 tỷ đồng lợi nhuận năm 2008

Công ty Cavico xây dựng cầu hầm (thuộc Công ty Cavico Việt Nam) thông báo đạt 20,1 tỷ đồng lợi nhuận năm 2008.

Ông Kim Ngọc Nhân, Phó giám đốc Công ty cho biết, năm 2008 doanh thu của công ty đạt 284 tỷ đồng (đạt 118% so với kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt 20,1 tỷ đồng (đạt 121% so với kế hoạch), nâng mức thu nhập bình quân của cán bộ công ty lên mức 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2009, Cavico xây dựng cầu hầm đặt ra mục tiêu doanh thu là 329 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 37 tỷ đồng, nâng mức thu nhập bình quân đầu người của cán bộ công nhân trong công ty lên mức 3,7 triệu đồng/nguời/tháng.

Công ty Cavico xây dựng cầu hầm cũng vừa tiến hành lễ thông hầm dẫn nước công trình thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Hầm dẫn nước của dự án thủy điện Sông Tranh 2 có tổng chiều dài 1.800m, được hoàn thành sau hơn một năm thi công. Dự kiến năm 2010, tổ máy số 1 của thủy điện này sẽ chính thức hòa điện lưới quốc gia.