08:57 28/10/2010

CCI: Lãi hơn 21 tỷ đồng trong 9 tháng

Hà Vy

CCI công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2010 và phương hướng hoạt động kinh doanh quý 4/2010 của công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2010 và phương hướng hoạt động kinh doanh quý 4/2010 của công ty.

Theo báo cáo tài chính CCI công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 53,985 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 155,41 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 17,46 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 21,727 tỷ đồng, hoàn thành hơn 99,6% kế hoạch năm. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 2.414 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 1.905 đồng.

Hội đồng Quản trị CCI thông qua kế hoạch kinh doanh quý 4/2010 với tổng doanh thu đạt 51,049 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,4 tỷ đồng và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với tổng doanh thu đạt 242 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,834 tỷ đồng; cổ tức 18%.

Hội đồng quản trị công ty cũng thống nhất không tiếp tục đầu tư mua cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á trong lần phát hành tăng vốn điều lệ năm 2010.

Năm 2010, CCI đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 190 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 21,818 tỷ đồng, cổ tức 18%.