11:29 17/11/2009

CCM trả cổ tức bằng tiền, VSC phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

VSD và HOSE vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của CCM và VSC

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu CCM từ đầu tháng 1/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu CCM từ đầu tháng 1/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của CCM và VSC.

* Ngày 25/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX).

Theo đó, ngày 17/12/2009, CCM sẽ tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ. Trường hợp uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp lệ.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu CCM vào những ngày 24, 25 và 26/11/2009.

* Ngày 26/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE).

Theo đó, VSC dự kiến phát hành 2.406.157 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện: 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu thưởng). Thời gian dự kiến giao dịch là ngày 15/1/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VSC vào những ngày 25, 26, 27/11/2009.