06:00 31/03/2013

CEO Mỹ hưởng thu nhập cao gấp nghìn lần nhân viên

An Huy

Danh sách 13 CEO Mỹ có mức thu nhập cao nhất so với thu nhập trung bình của nhân viên do Payscale thực hiện, Business Insider giới thiệu