17:44 14/03/2014

CEO thảo luận “kinh doanh xanh” tại Việt Nam

Nhật Bình - Mạnh Thắng

Chiều 14/3, Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn CEO với chủ đề “Kinh doanh xanh”

<br>
<br>