16:33 17/09/2010

CFC áp chính sách lãi suất cho vay mới

Minh Hiếu

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) áp chính sách lãi suất cho vay mới theo hướng giảm cho một số đối tượng

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) áp chính sách lãi suất cho vay mới theo hướng giảm cho một số đối tượng và theo các điều kiện cụ thể.

CFC cho biết, biểu lãi suất mới được áp dụng đối với các khoản giải ngân từ ngày 10/9/2010; lãi suất điều chỉnh đối với các khoản dư nợ phát sinh trước ngày 10/09/2010 cũng sẽ được điều chỉnh theo điều khoản của biểu lãi suất mới ban hành.

Đối với các khoản vay và dư nợ của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), Tổng công ty Thép Vệt Nam (Vnsteel) và các nhà phân phối của các công ty thành viên Vicem, CFC sẽ áp dụng mức điều chỉnh giảm từ 0,1%/năm đến 0,5%/năm so với mức lãi suất nêu trên với điều kiện khách hàng có sử dụng 1 trong 3 sản phẩm quản lý dòng tiền, ủy thác quản lý vốn hoặc quỹ tích lũy trả nợ của CFC; khách hàng có tài sản bảo đảm là bất động sản, máy móc, dây chuyền thiết bị; khách hàng cam kết chuyển doanh thu từ hoạt động kinh doanh về tài khoản của CFC theo hợp đồng quản lý dòng tiền.

Với các doanh nghiệp sử dụng hạn mức tín dụng trên 300 tỷ đồng tại CFC sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 12,5%/năm. Và đối với các khoản vay kỳ hạn dưới 1 tháng, khách hàng có nhu cầu trả nợ trước hạn phải thông báo tới CFC trước 3 ngày làm việc.

Ngoài ra, lãi suất cho vay đối với các ngoại tệ khác được thỏa thuận tại thời điểm vay vốn, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và CFC. Các khoản cho vay bằng USD vẫn tiếp tục áp dụng mức lãi suất hiện tại.