21:53 30/05/2010

CFC được phép chào bán 31 triệu cổ phiếu

N.Anh

CFC được chào bán 31 triệu cổ phiếu, tương ứng với 310 tỷ đồng ra công chúng

Ngày 27/5, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu cho Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC).

Theo đó, CFC được chào bán 31 triệu cổ phiếu, tương ứng với 310 tỷ đồng. CFC có kế hoạch sẽ bán cho cổ đông hiện hữu 30 triệu cổ phiếu và dành 1 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên của công ty. Việc chào bán cổ phiếu đợt này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép sau khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định đồng ý cho CFC tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 610 tỷ đồng.

CFC cho biết, toàn bộ số tiền trên được sử dụng cho hoạt động đầu tư thành lập chi nhánh tại Tp.HCM; đầu tư vào chứng khoán vốn; đầu tư dự án; đầu tư vào chứng khoán nợ; bổ sung vốn cho hoạt động tín dụng và hoạt động kinh doanh vốn, kinh doanh ngoại tệ.

Theo kế hoạch, CFC sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vào cuối năm 2010 và dự kiến đầu năm 2011 sẽ tiếp tục nâng vốn điều lệ của công ty từ 610 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng thông qua việc dành một phần phát hành rộng rãi ra công chúng và cho các nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế.

Trong quý 2/2010, CFC đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 3.128 tỷ đồng với mức lợi nhuận dự kiến luỹ kế 2 quý đầu năm ước đạt gần 50 tỷ đồng, tương đương 68% tổng lợi nhuận năm 2009.