11:43 23/06/2010

CFC hoàn tất tăng vốn, thặng dư 45 tỷ đồng

Minh Hiếu

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) hoàn tất bước tăng vốn điều lệ lên 610 tỷ đồng, nâng thặng dư vốn lên trên 45 tỷ đồng

Trong 6 tháng cuối năm 2010, CFC sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp tương ứng khoảng 500 tỷ đồng với sự tham gia chính của Tổng công ty Thép (VnSteel) và Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) cùng các doanh nghiệp thành viên.
Trong 6 tháng cuối năm 2010, CFC sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp tương ứng khoảng 500 tỷ đồng với sự tham gia chính của Tổng công ty Thép (VnSteel) và Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) cùng các doanh nghiệp thành viên.
Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) vừa hoàn tất bước tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 610 tỷ đồng, nâng thặng dư vốn lên trên 45 tỷ đồng.

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) đã thực hiện tăng vốn điều lệ theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Đến hết ngày 18/6, công ty này đã hoàn tất các thủ tục liên quan.

Theo đó, vốn điều lệ của CFC đã tăng từ 300 tỷ đồng lên 610 tỷ đồng, nâng thặng dư vốn của Công ty lên trên 45 tỷ đồng. Tổng vốn chủ sở hữu của CFC hiện nay đạt trên 700 tỷ đồng tương đương hơn 30% tổng tài sản hiện có.

Đầu năm 2010, CFC đã lên kế hoạch tăng vốn điều lệ theo 2 giai đoạn; giai đoạn 1 từ 300 tỷ đồng lên 610 tỷ đồng trong quý 2 năm nay và đầu quý 1/2011 sẽ hoàn tất việc tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng.

CFC cũng cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2010, sẽ triển khai phát hành trái phiếu doanh nghiệp tương ứng khoảng 500 tỷ đồng với sự tham gia chính của Tổng công ty Thép (VnSteel) và Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) cùng các doanh nghiệp thành viên.

Trong lĩnh vực đầu tư tài trợ cho mảng y tế, thời gian tới, CFC tiếp tục tăng đầu tư thông qua việc hợp tác cùng hệ thống các bệnh viện nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác khám và điều trị ung thư tại Việt Nam.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2010, CFC dự kiến sẽ đạt mục tiêu lợi nhuận dự kiến lũy kế 2 quý đầu năm gần 50 tỷ đồng, tương đương 68% tổng lợi nhuận năm 2009.