16:46 18/03/2010

CFC thu xếp 800 tỷ đồng tín dụng cho HT1 và hệ thống phân phối

Đức Hiếu

Công ty Tài chính Xi măng (CFC) thông qua khoản tín dụng 800 tỷ đồng cho Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) và 30 nhà phân phối

Khoản tín dụng trị giá 500 tỷ đồng từ CFC được bổ sung vốn lưu động cho HT1.
Khoản tín dụng trị giá 500 tỷ đồng từ CFC được bổ sung vốn lưu động cho HT1.
Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) thông qua khoản tín dụng trị giá 800 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) và 30 nhà phân phối trong hệ thống.

Gói tín dụng này được thông qua tại hội nghị nhà phân phối chính của HT1 ngày 16/3 vừa qua tại Tp.HCM.

Tại hội nghị này, CFC giới thiệu gói sản phẩm liên kết 3 bên, HT1 - Nhà phân phối – CFC, bao gồm các sản phẩm cho vay, tài trợ vốn lưu động, đầu tư dự án, cung cấp dịch vụ bảo lãnh và quản lý dòng tiền.

Triển khai gói sản phẩm trên, CFC và HT1 đã ký hợp động tín dụng trị giá 500 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho HT1. CFC cũng tiếp cận đối tác này trong vấn đề liên quan đến quỹ tích lũy trả nợ nhằm xây dựng quỹ để trả nợ các khoản vay đầu tư của các doanh nghiệp thành viên trong ngành xi măng.

Cùng với hợp đồng trên, CFC thông qua hạn mức tín dụng trị giá 300 tỷ đồng cho 30 nhà phân phối trong hệ thống của HT1 để phục vụ mục đích mở rộng sản xuất kinh doanh.

Ông Bùi Hồng Minh, Tổng giám đốc CFC, cho biết các gói tín dụng trên được áp chính sách lãi suất ưu đãi và cạnh tranh. Qua hoạt động này, CFC muốn phát triển sản phẩm tín dụng trọn gói cho nhà sản xuất và tiếp cận các khách hàng, đối tác của họ có nhu cầu vay vốn.