09:41 02/06/2012

CG giữa kỳ sẽ bàn chuyện phát triển kinh tế miền Trung

Anh Minh

Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ giữa kỳ tổ chức đầu tuần tới sẽ thảo luận sâu các vấn đề của khu vực miền Trung

Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) giữa kỳ năm 2012 sẽ được tổ chức tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị trong hai ngày đầu tuần tới (4-5/6/2012).

Theo nguồn tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đồng tổ chức, CG giữa kỳ lần này dự kiến có sự tham dự của Phó fhủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa và đại diện một số bộ, ngành, cộng đồng các nhà tài trợ và đại diện các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong nước.

Tại hội nghị giữa kỳ năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với WB tham vấn ý kiến của các nhà tài trợ và cơ quan liên quan về đổi mới phương thức tổ chức CG và cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô như thông lệ.

Đáng chú ý là, hội nghị sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề của tỉnh Quảng Trị, địa phương nơi diễn ra hội nghị nhằm "giúp các nhà tài trợ và cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương có dịp hiểu sâu hơn về nhu cầu, đặc điểm và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương tổ chức CG giữa kỳ".

Hội nghị lần này sẽ thảo luận sâu các vấn đề của khu vực miền Trung, tập trung vào 3 chủ đề chính là xóa đói giảm nghèo, giảm nhẹ thiên tai và cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Trung.

Ngoài ra, một hoạt động khác của Hội nghị CG giữa kỳ là đi thực địa thăm các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.