12:03 20/05/2013

Cha ủy viên Hội đồng Quản trị VHG muốn bán hết cổ phần

Hà Anh

Ông Lê Kông Sơn tiếp tục đăng ký bán hết 745.000 cổ phiếu VHG, từ ngày từ ngày 21/5 đến ngày 21/6

Diễn biến giá cổ phiếu VHG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VHG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HOSE) thông báo kết quả và đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Lê Kông Sơn, cha của ông Lê Kông Minh - thành viên Hội đồng Quản trị VHG đã bán 35.000 cổ phiếu trên 80.000 cổ phiếu đã đăng ký từ ngày 25/4 đến ngày 15/5. Nguyên nhân không bán hết là do giá cổ phiếu chưa đạt mức kỳ vọng, số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 745.000 cổ phiếu, chiếm 3% vốn điều lệ VHG.

Đồng thời, ông Lê Kông Sơn tiếp tục đăng ký bán hết 745.000 cổ phiếu VHG, từ ngày từ ngày 21/5 đến ngày 21/6. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh nhằm mục đích cân đối đầu tư.

Được biết, cổ phiếu VHG được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát kể từ ngày 11/4/2013.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2013, doanh thu thuần của VHG đạt 30,46 tỷ đồng; lợi nhận sau thuế lỗ 9,69 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty báo lỗ 6,02 tỷ đồng, EPS -388 đồng.

Hiện giá cổ phiếu VHG được giao dịch quanh mức 4.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thoái vốn thành công ở mức giá này, cha ông Minh thu về được 2,98 tỷ đồng.