10:55 11/12/2009

Chấm dứt hoạt động hoặc siết chặt hơn kinh doanh vàng tài khoản

Thùy Duyên

Đây là hai phương án mà Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản trong nước

Hiện vẫn chưa có hành lang pháp lý quản lý các sàn vàng - Ảnh: Quang Liên.
Hiện vẫn chưa có hành lang pháp lý quản lý các sàn vàng - Ảnh: Quang Liên.
Đây là hai phương án mà Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản trong nước.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), trong trường hợp tiếp tục cho hoạt động thì sẽ thu hẹp, chỉ có các ngân hàng thương mại tham gia.

Thưa ông, thời gian gần đây, hoạt động của các sàn giao dịch vàng thu hút nhiều quan tâm của dư luận. Đề nghị ông cho biết hướng xử lý đối với các sàn vàng trong thời gian tới?

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng tài khoản trong nước đang được tiến hành trên các sàn vàng. Theo đó, chủ trương của Ngân hàng Nhà nước là không khuyến khích hoạt động này. Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ 2 phương án: Thứ nhất, chấm dứt hoạt động của các sàn vàng; thứ hai, tiếp tục cho phép kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước một cách chặt chẽ trong đó mức ký quỹ dự kiến có thể lên đến 100%.

Hiện nay, ngoài các tổ chức tín dụng, còn có các tổ chức khác cũng đang thực hiện cung ứng dịch vụ kinh doanh vàng trên tài khoản cho các nhà đầu tư. Do đó, để thống nhất hướng xử lý đối với hoạt động kinh doanh này, cần có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo tôi, trong trường hợp cho phép tiếp tục hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước của cá nhân, cần phải quản lý rất chặt chẽ, như tỷ lệ ký quỹ, thuế suất, quy mô giao dịch... Ngoài ra, chỉ có các ngân hàng thương mại mới được phép cung ứng dịch vụ này vì đây mới là các tổ chức có khả năng cung ứng đầy đủ các dịch vụ cho các nhà đầu tư như mở tài khoản, thanh toán và quan trọng hơn là có khả năng quản lý các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản của nhà đầu tư.

Ông có thể cho biết các doanh nghiệp đã sẵn sàng bán ngoại tệ cho ngân hàng chưa và các ngân hàng có mua được ngoại tệ từ nguồn này hay không?

Theo số liệu tổng hợp từ hệ thống, hiện nay các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục bán ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại với mức bình quân trong năm. Tuy nhiên, do hiện nay đang là thời điểm cuối năm nên nhu cầu thanh toán nhập khẩu và trả nợ vay bằng ngoại tệ của các doanh nghiệp là khá lớn.

Đến 4/12, các tổ chức tín dụng báo cáo tình hình tiền gửi và dư nợ ngoại tệ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Ông có thể cho biết dữ liệu cụ thể không? Khi nào thì các đầu mối này sẽ triển khai bán ngoại tệ cho ngân hàng như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ?

Theo số liệu tổng hợp từ hệ thống báo cáo của các tổ chức tín dụng, tính đến ngày 30/11/2009, số dư tiền gửi có kỳ hạn của 7 tập đoàn, tổng công ty lớn vào khoảng 1,2 tỷ USD và số dư tiền gửi không kỳ hạn là khoảng 700 triệu USD.

Hiện nay chúng tôi đã thiết kế cơ chế mua bán ngoại tệ với các tập đoàn và tổng công ty theo hướng sử dụng được lượng ngoại tệ tạm thời nhàn rỗi đồng thời vẫn đảm bảo nhu cầu chi ngoại tệ của các doanh nghiệp nằm trong danh sách này. Cùng với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành họp bàn để trao đổi, thống nhất với các tập đoàn, tổng công ty này về phương án mua bán ngoại tệ cụ thể nhằm đảm bảo đơn giản và hiệu quả.

Thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành bán ngoại tệ can thiệp ra thị trường như thế nào?

Từ ngày 30/11/2009, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành bán ngoại tệ can thiệp ra thị trường như đã thông báo tại Công văn số 9430/NHNN-QLNH, bán cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ từ âm 5% trở xuống, ưu tiên các mặt hàng phục vụ sản xuất.