18:13 31/03/2010

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Funbon Bank

P.V

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Ngân hàng Funbon Bank (Hồng Kông) tại Tp.HCM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Ngân hàng Funbon Bank (Hồng Kông) tại Tp.HCM.

Cụ thể, theo nội dung Quyết định số 648/QĐ-NHNN, căn cứ quy định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam và trên cơ sở đề nghị của Funbon Bank, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của ngân hàng này tại Tp.HCM.

Đồng thời, Giấy phép số 13/VPGP3-NHNN5 ngày 16/11/2000 của Ngân hàng Nhà nước cấp cho Fubon Bank; Quyết định số 1530/QĐ-NHNN ngày 24/10/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước gia hạn thời hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện Funbon Bank tại Tp.HCM cũng hết hiệu lực thi hành.