08:16 14/02/2012

Chậm nộp báo cái tài chính, BLF bị phạt 80 triệu đồng

Minh Hà

Công ty phải báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 15/3

Diễn biến giá cổ phiếu BLF trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu BLF trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Ngày 13/2/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bạc Liêu (mã BLF-HNX) do có hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

Cụ thể: Chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.1 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC); Chậm nộp Báo cáo tài chính quý 3, quý 4/2010 và Báo cáo tài chính Quý I/2011 theo quy định tại Điểm 1.2 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm công bố thông tin bất thường về Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 12/6/2010 theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban chứng khoán đã xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này là 80 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Sau khi chấp hành Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bạc Liêu phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật.

Công ty phải báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 15/3/2012, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.