08:38 05/03/2013

Chân dung 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới

Thanh Hải

Theo Forbes, thế giới năm nay có 1.426 tỷ phú, nhưng trong đó chỉ có 23 người dưới 40 tuổi