11:01 31/10/2013

Chân dung 9 phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Thanh Hải

Danh sách những nhân vật quyền lực nhất trên toàn thế giới năm 2013 của tạp chí uy tín Forbes chỉ có 72 người