09:13 27/12/2012

Chân dung Thủ tướng “tương lai” của Trung Quốc

Vinh Nguyễn

Tân Hoa Xã công bố chùm ảnh về ông Lý Khắc Cường, người được cho là Thủ tướng “tương lai” của Trung Quốc