00:19 06/07/2012

Chặn trước biến động lãi suất liên ngân hàng

Hồng Nhung

Các ngân hàng không được gây đột biến lãi suất trong các giao dịch liên ngân hàng từ nay đến tháng 9/2012

Thêm một can thiệp hành chính trong giao dịch trên thị trường.
Thêm một can thiệp hành chính trong giao dịch trên thị trường.
Các ngân hàng không được gây đột biến lãi suất trong các giao dịch liên ngân hàng từ nay đến tháng 9/2012.

Ngày 5/7/2012, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 4080/NHNN-TD gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố yêu cầu thực hiện một số nội dung về giao dịch cho vay, gửi tiền liên ngân hàng.

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các thành viên áp dụng lãi suất huy động và cho vay bằng VND giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên thị trường liên ngân hàng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 và phù hợp với việc chỉ đạo điều hành giảm mặt bằng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, không gây đột biến lãi suất trong các giao dịch liên ngân hàng (bao gồm cho vay và gửi tiền) trong thời gian từ nay tới khi Thông tư số 21 /2012/TT-NHNN có hiệu lực (từ 1/9/2012).

Còn khi Thông tư số 21 có hiệu lực, một điều khoản trong đó đã được quy định là: trong trường hợp có diễn biến bất thường Ngân hàng Nhà nước sẽ quy định lãi suất cho vay liên ngân hàng để các thành viên thực hiện.

Yêu cầu trên được giải thích là để thị trường liên ngân hàng hoạt động và phát huy tốt chức năng điều hòa khả năng thanh khoản giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, cần thực hiện việc kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động và cho vay bằng VND trên thị trường liên ngân hàng; báo cáo và đề xuất kịp thời với Ngân hàng Nhà nước xử lý các vấn đề phát sinh nhằm ổn định thị trường tiền tệ.