01:25 06/01/2014

Chào bán cổ phiếu An phú, HAGL thu được hơn 328 tỷ

Hà Anh

Đến ngày 25/12/2013, HAGL đã chào bán thành công 32.891.485 cổ phiếu An Phú cho 928 người

Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản An Phú ra công chúng.

Theo đó, đến ngày 25/12/2013, HAGL đã chào bán thành công 32.891.485 cổ phiếu An Phú cho 928 người với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán này đạt hơn 328 tỷ đồng.

Trước đó, HAGL cho biết đến hết ngày 17/12 chỉ có 15.436.399 cổ phiếu trong số 32.957.385 cổ phiếu An Phú được bán cho cổ đông hiện hữu với mục đích chào bán cổ phiếu An Phú nằm trong kế hoạch tái cấu trúc và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh bất động sản của HAGL giai đoạn 2013 - 2015 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Số cổ phiếu còn lại là 17.455.086 được chào bán cho 5 nhà đầu tư cá nhân và một tổ chức là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Được biết, An Phú có vốn điều lệ 360 tỷ đồng. Công ty sẽ hoạt động trong thời gian 3 năm, thực hiện bán các dự án bất động sản cho HAGL, từ đó xử lý các khoản nợ xấu cho công ty. Với việc tách nhóm An Phú, HAGL kỳ vọng sẽ giảm được 1.761 tỷ đồng nợ vay.