21:31 18/06/2008

Chất lượng mạng di động: MobiFone tiếp tục đứng đầu

P.V

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ năm 2008 của 3 mạng di động lớn nhất Việt Nam là Viettel, MobiFone và VinaPhone

Việc thực hiện đo kiểm trên cùng một địa bàn và vào thời điểm sát nhau nhằm đảm bảo kết quả công bằng.
Việc thực hiện đo kiểm trên cùng một địa bàn và vào thời điểm sát nhau nhằm đảm bảo kết quả công bằng.
Chiều 18/6, Cục Quản lý chất lượng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã chính thức công bố kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ năm 2008 của 3 mạng di động lớn nhất Việt Nam là Viettel, MobiFone và VinaPhone.

Theo kết quả được công bố, MobiFone tiếp tục là mạng di động dẫn đầu trên hầu hết các chỉ tiêu về chất lượng chủ chốt, Viettel xếp thứ hai và VinaPhone đứng thứ ba.

Về chỉ tiêu chất lượng thoại, MobiFone đạt 3,522 điểm, Viettel 3,517 điểm và Vinaphone là 3,383 điểm (điểm đạt chuẩn là >= 3 điểm). Về chỉ tiêu tỷ lệ cuộc gọi bị rơi, MobiFone ít nhất với 0,29%, Viettel là 0,35% và VinaPhone là 0,5% (tỷ lệ đạt chuẩn là <= 3%).

Với chỉ tiêu tỷ lệ cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng chiếm mạch thành công và nhận được tín hiệu trả lời của điện thoại viên trong 60 giây, MobiFone vượt xa 2 mạng còn lại với tỷ lệ cuộc gọi thành công là 98,82%, Viettel có tỷ lệ đo kiểm là 91,72% và VinaPhone chỉ đạt 85,88% (tỷ lệ đạt chuẩn là = 80%).

Trong số các chỉ tiêu được đo kiểm, Viettel dẫn đầu chỉ tiêu khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ trên toàn mạng với 0,015 (số lượng khiếu nại/100 khách hàng trong 3 tháng); số lượng khiếu nại của VinaPhone ít hơn với chỉ tiêu được đo kiểm là 0,011 và MobiFone là ít nhất với 0,008.

Về chỉ tiêu tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công, Viettel có tỷ lệ 98,61%; VinaPhone là 98,25% và MobiFone là 98,17% (tỷ lệ đạt chuẩn là = 92%).

Theo đánh giá của các chuyên gia về viễn thông, kết quả đo kiểm tại các thành phố lớn thường phản ánh chính xác nhất chất lượng của mạng di động, vì đây là địa bàn tập trung mật độ thuê bao lớn nhất và dễ nảy sinh các sự cố về chất lượng.

Dự kiến, Cục Quản lý chất lượng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin sẽ tiếp tục đo kiểm chất lượng dịch vụ của các mạng EVN Telecom, S-Fone tại Tp.HCM vào quý 3/2008 và sẽ công khai kết quả.

Trong lần đo kiểm chất lượng dịch vụ năm 2008, Cục tiến hành đo kiểm các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ của 3 mạng di động lớn nhất Việt Nam (Viettel, MobiFone và VinaPhone) trên cùng 1 địa bàn là Hà Nội và thời điểm đo cũng thực hiện sát nhau.

Việc thực hiện đo kiểm trên cùng một địa bàn và vào thời điểm sát nhau nhằm tránh việc các mạng di động “có ý kiến” về tính công bằng trong việc công bố kết quả đo kiểm nếu thực hiện ở các vùng khác nhau.