21:23 05/05/2013

Chênh lệch giá vàng “sẽ sát nhau hơn trong trung, dài hạn”

P.V

“Trong giai đoạn hiện nay, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới là thuộc về đất nước, thuộc về nhân dân”

Trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời"
trên VTV ngày 5/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, chênh lệch giá vàng
trong nước và thế giới sẽ sát lại gần nhau hơn trong trung và dài hạn. <br><br>Cũng
theo Thống đốc, lợi ích của chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là
thuộc về ngân sách Nhà nước để đầu tư vào các công trình phúc lợi xã hội - <i>Nguồn: VTV.</i><br>
Trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" trên VTV ngày 5/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ sát lại gần nhau hơn trong trung và dài hạn. <br><br>Cũng theo Thống đốc, lợi ích của chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là thuộc về ngân sách Nhà nước để đầu tư vào các công trình phúc lợi xã hội - <i>Nguồn: VTV.</i><br>