21:26 16/07/2008

Chỉ đạo cho Tập đoàn Dệt may vay ngoại tệ

Hoàng Đạt

Ngân hàng Nhà nước đề nghị một số ngân hàng thương mại cấp hạn mức cho vay ngoại tệ đối với Tập đoàn Dệt may

Ngày 16/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị các ngân hàng thương mại nhà nước và Ngân hàng Ngoại thương cấp hạn mức cho vay ngoại tệ đối với Tập đoàn Dệt may.

Cụ thể, theo văn bản trên, các ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) căn cứ quy định hiện hành để thực hiện việc cho vay ngoại tệ đối với các thành viên của Tập đoàn Dệt may theo hạn mức cho vay ngoại tệ mà các ngân hàng đã cam kết.

Trường hợp có phát sinh vướng mắc, các ngân hàng nói trên báo cáo về Ngân hàng Nhà nước để xem xét, xử lý kịp thời.

Đối với số ngoại tệ còn thiếu, trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Dệt may, các ngân hàng nói trên xác định hạn mức cho vay ngoại tệ bổ sung đối với từng doanh nghiệp trong Tập đoàn.

Trước ngày 31/7/2008, các ngân hàng phải báo cáo tình hình xác định hạn mức cho vay ngoại tệ bổ sung đối với các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dệt may cho Ngân hàng Nhà nước.