16:19 26/08/2009

Chỉ huy động được 47 triệu USD trái phiếu Chính phủ

N.Anh

Sàn Hà Nội thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng USD kỳ hạn 2 năm do Kho bạc Nhà nước phát hành

Ngày 26/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ phát hành bằng USD kỳ hạn 2 năm, do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 2/2009.

Theo đó, tham dự đấu thầu có 6 thành viên tham gia với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 67 triệu USD. Lãi suất đăng ký thấp nhất là 2,9%/năm; lãi suất đăng ký cao nhất là 4,5%/năm và lãi suất trần là 3,75%.

Kết quả, trong tổng khối lượng 100 triệu USD trái phiếu được đưa ra gọi thầu, chỉ huy động được 47 triệu USD - mệnh giá 100 USD/trái phiếu, lãi suất trúng thầu là 3,75%/năm.

Ngày 28/8/2009 tới, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ đấu thầu phiên 3 với khối lượng 50 triệu USD, kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 1/9/2009, đáo hạn ngày 1/9/2012.