16:48 29/12/2009

Chỉ huy động được 73 triệu USD trái phiếu Chính phủ

N.Anh

HNX thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ kỳ hạn 1 năm

Qua 3 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ diễn ra trên HNX trong năm nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 460,11 triệu USD trên tổng số 750 triệu USD gọi thầu, đạt 61,35%.
Qua 3 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ diễn ra trên HNX trong năm nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 460,11 triệu USD trên tổng số 750 triệu USD gọi thầu, đạt 61,35%.
Ngày 29/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ, kỳ hạn 1 năm, do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 4/2009.

Tham dự phiên đấu thầu này có 8 phiếu đăng ký với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 205 triệu USD. Lãi suất đăng ký thấp nhất là 3,45%/năm; lãi suất đăng ký cao nhất là 5%/năm; lãi suất trần là 4%/năm.

Kết quả chỉ huy động được 73 triệu USD trong tổng số 200 triệu USD giá trị trái phiếu gọi thầu, đạt 36,5%. Lãi suất trúng thầu là 4%/năm. Trái phiếu có mệnh giá 100 USD, được phát hành ngày 31/12/2009 dưới hình thức bút toán ghi sổ và đáo hạn ngày 31/12/2010.

Được biết, trong đợt đấu thầu trái phiếu bằng ngoại tệ đợt 1/2009 diễn ra vào cuối tháng 3/2009, qua 3 lần đấu thầu đã huy động được 230,11 triệu USD trong tổng số 300 triệu USD giá trị trái phiếu được đưa ra đấu thầu, đạt 76,7%.

Đến đợt 2/2009 diễn ra vào cuối tháng 8/2009, qua 3 lần đấu thầu đã huy động được 157 triệu USD trên tổng số 250 triệu USD giá trị trái phiếu đưa ra gọi thầu, đạt 62,8%.

Việc phát hành trái phiếu đợt 3/2009 không thông qua đấu thầu ở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mà được Kho bạc Nhà nước bảo lãnh phát hành.

Như vậy, qua 3 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ diễn ra trên sàn Hà Nội trong năm nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 460,11 triệu USD trên tổng số 750 triệu USD giá trị trái phiếu gọi thầu, đạt 61,35%.

Và điểm đáng chú ý là tỷ lệ huy động thành công thông qua đấu thầu trên HNX giảm dần theo từng đợt.