09:28 06/07/2012

Chỉ huy động được hơn 500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Hà Anh

HNX thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổ chức vào ngày 5/7

Trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 2 năm đấu giá thất bại.
Trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 2 năm đấu giá thất bại.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổ chức vào ngày 5/7/2012.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước đưa ra gọi thầu 5.000 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 2 năm là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm là 2.000 tỷ đồng và kỳ hạn 5 năm là 2.000 tỷ đồng.

Kết quả, không nhà đầu tư nào mua trái phiếu kỳ hạn 2 năm. Trong khi đó, Kho bạc Nhà nước chỉ huy động được 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 200,15 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

Lãi suất trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 3 năm là 9,45% và lãi suất kỳ hạn 5 năm là 9,6%.

Đồng thời, HNX cũng thông báo ngày 12/7 đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt 50/2012 bổ sung vào đợt 39/2012, do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng 5.000 tỷ đồng.