15:23 01/08/2013

Chi phí sinh hoạt ở 10 nơi đắt nhất thế giới

Thanh Hải

Khảo sát chi phí sinh hoạt đắt đỏ của hãng tư vấn Mercer (Anh quốc) được thực hiện với 214 thành phố trên toàn thế giới