20:44 25/06/2013

Chiêm ngưỡng di sản thế giới thứ hai của Triều Tiên

Thanh Hải

Mới đây UNESCO đã công nhận 12 di tích tại thành phố Kaesong của Triều Tiên là di sản văn hóa thế giới