11:42 04/05/2011

Chính phủ cho Vinashin kéo dài thời gian trả nợ

Diệu Hương

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý về nguyên tắc cho Vinashin kéo dài thời gian trả nợ vốn tín dụng nhà nước

Thời gian gia hạn được ấn định 2 năm.
Thời gian gia hạn được ấn định 2 năm.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, về việc cho phép Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) được kéo dài thời gian trả nợ đối với các khoản vay từ vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các dự án đóng tàu của tập đoàn này.

Công văn số 2611/VPCP – KTTH gửi Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam về vấn đề này được ban hành hôm 27/4, sau khi nhận được đề nghị của Bộ Tài chính, ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thời hạn vay đóng tàu xuất khẩu.

Theo văn bản này, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý về nguyên tắc việc Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục kéo dài thời gian trả nợ khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu để đóng tàu của các đơn vị thuộc Vinashin, nhưng đến nay vẫn chưa có khả năng trả nợ. Thời gian gia hạn nợ cũng được ấn định không quá 2 năm.

Văn bản này cũng yêu cầu Vinashin rà soát phương án sản xuất, kinh doanh, tìm đối tác bán những con tàu mà chủ cũ đã hủy hợp đồng để có nguồn trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam.