09:59 04/11/2017

"Chính phủ chưa bàn tới việc sáp nhập các bộ"

Song Hà

Thời gian tới, Chính phủ sẽ giao cho các cơ quan nghiên cứu xử lý các vấn đề còn chồng chéo giữa các đơn vị

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, Nghị quyết 18 ngày 26/10 vừa qua của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị, với tinh gọn, hiệu quả sẽ được Chính phủ thực hiện với nguyên tắc chung là một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, Nghị quyết 18 ngày 26/10 vừa qua của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị, với tinh gọn, hiệu quả sẽ được Chính phủ thực hiện với nguyên tắc chung là một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì.

"Đối với việc sáp nhập các bộ hiện Chính phủ chưa bàn vì vấn đề này là cả lộ trình. Trên tinh thần Nghị quyết 18 thì xây dựng chương trình hành động. Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ tham mưu để xây dựng chương trình hành động cụ thể".

Đó là khẳng định của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trước câu hỏi của báo chí về đề án sáp nhập một số bộ ngành nhằm thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Trung ương Đảng.

Trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/11, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Nghị quyết 18 ngày 26/10 vừa qua của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị, với tinh gọn, hiệu quả sẽ được Chính phủ thực hiện với nguyên tắc chung là một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ giao cho các cơ quan nghiên cứu xử lý các vấn đề còn chồng chéo giữa các đơn vị. Từ đó sẽ rút gọn lại các tổ chức bộ máy và biên chế để giảm ngân sách.

Theo đó, với cấp tỉnh hiện nay có thể xem xét sáp nhập Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND. Còn việc sáp nhập các bộ thì hiện nay chưa bàn đến. Hiện Thủ tướng đã giao các bộ tham mưu xây dựng chương trình hành động cụ thể .

Dự kiến trong tháng 12 tới, Chính phủ sẽ ban hành chương trình hành động với mục tiêu này.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cũng nhấn mạnh, Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" cũng có nêu rõ việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới…

Do đó, sau khi có nghị quyết này, Bộ Nội vụ được Thủ tướng giao xây dựng chương trình hành động để thực hiện. Trong đó có những nội dung áp dụng làm ngay, có những lĩnh vực nghiên cứu định hướng làm thí điểm, cũng có những nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13.