09:41 24/11/2017

Chính phủ lại muốn có Luật Hành chính công

Song Hà

Đầu tháng 9 vừa qua, Thủ tướng cho rằng, việc soạn thảo và ban hành Luật Hành chính công là chưa cần thiết

Dự án Luật Hành chính công là sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh.
Dự án Luật Hành chính công là sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đề nghị của ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo, chuyên viên là thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập dự án Luật tiếp tục tham gia, hỗ trợ ban soạn thảo trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự án Luật Hành chính công; phối hợp, hỗ trợ ban soạn thảo dự án luật trong việc tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật về các vấn đề có liên quan thuộc nội dung của dự án Luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với ban soạn thảo nghiên cứu, đánh giá kỹ về hệ thống các luật liên quan đến hành chính công, xác định rõ sự cần thiết ban hành, phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự luật, tránh chồng chéo, trùng lắp với các luật hiện hành, báo cáo Chính phủ.

Trước đó, ngày 6/9 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng về sáng kiến lập pháp của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh về dự án Luật Hành chính công.

Theo đó, Thủ tướng cho biết, đã giao Bội Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ với dự án luật theo hướng.

Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng, dù đã được chuẩn bị một cách nghiêm túc, công phu, nhưng về cơ bản, dự án luật có nhiều vấn đề chưa hợp lý, rất khó có thể khắc phục, nhất là về phạm vi điều chỉnh; về bảo đẩm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; về bảo đảm tính minh bạch và khả thi theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại thời điểm đó, Chính phủ thấy rằng việc xây dựng, ban hành luật này sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cả về trình tự, thủ tục và nội dung, không bảo đảm tính khả thi. Do vậy, việc xây dựng, ban hành luật này là chưa cần thiết.