11:26 15/09/2008

Chính phủ tham vấn ý kiến các chuyên gia kinh tế

Nguyên Quân

Chính phủ đã tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến các chuyên gia kinh tế trong nước về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

Thường trực Chính phủ tham vấn ý kiến các chuyên gia kinh tế trong nước - Ảnh: Website Chính phủ.
Thường trực Chính phủ tham vấn ý kiến các chuyên gia kinh tế trong nước - Ảnh: Website Chính phủ.
Cuối tuần qua, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến các chuyên gia kinh tế trong nước về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, triển vọng những tháng cuối năm 2008 và năm 2009.

Tại buổi tọa đàm, 19 chuyên gia kinh tế hàng đầu ở trong nước đã đưa ra nhiều tham luận, ý kiến đánh giá thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 8 tháng qua, cơ hội và thách thức trong những tháng cuối năm... để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, trong đó tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

Về nhiệm vụ của năm 2009, các chuyên gia kinh tế cho rằng cần tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, tăng cường quản lý thị trường và điều hành giá cả...

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đã nêu ra những kinh nghiệm và đề xuất giải quyết những vấn đề xã hội nổi lên trong quá trình phát triển như nông nghiệp, nông thôn, việc làm và an sinh xã hội.

Trên cơ sở thực trạng nền kinh tế Việt Nam và ý kiến của các chuyên gia kinh tế đưa tại cuộc tọa đàm này, Chính phủ sẽ xây dựng dự báo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2008; mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của năm 2009 để báo cáo tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng 8 và kỳ họp cuối năm của Quốc hội tới đây.