18:32 05/06/2012

Chính thức áp dụng thời gian giao dịch buổi chiều

Hòa Bình

HOSE thông báo chính thức triển khai việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều kể từ ngày 6/6/2012

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo chính thức triển khai việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều kể từ ngày 6/6/2012.

Sau 3 tháng (5/3-5/6) thí điểm kéo dài thời gian giao dịch từ 9h sáng đến 14h15, ngày 5/6, HOSE thông báo chính thức triển khai việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều kể từ ngày 6/6/2012.

Trước đó, trả lời báo chí, một lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá việc kéo dài thời gian giao dịch giúp thị trường sôi động hơn, thanh khoản tốt hơn và các thành viên thị trường đều ủng hộ.

Tương tự, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng sẽ chính thức áp dụng thời gian giao dịch sang buổi chiều, do Ủy ban Chứng khoán đã chấp thuận.