17:24 09/07/2009

Chính thức chấp thuận cho Vietinbank được niêm yết cổ phiếu

N.Anh

Sàn Tp.HCM đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương được niêm yết cổ phiếu với mã chứng khoán CTG

Trụ sở của Vietinbank.
Trụ sở của Vietinbank.
Ngày 9/7/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) được niêm yết cổ phiếu với mã chứng khoán CTG.

Theo đó, CTG được chấp thuận niêm yết 121.211.780 cổ phiếu, chiếm 10,77% vốn điều lệ ngân hàng, trong đó số cổ phiếu tự do chuyển nhượng là 73.884.882; số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng là 47.326.898.

Năm 2009, đại hội cổ đông của Vietinbank đã thông qua kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 2.593 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.945 tỷ đồng.

Dự kiến thu nhập từ lãi sẽ là 20.636 tỷ đồng - giảm 2,03% so với năm 2008. Thu nhập từ dịch vụ và hoạt động khác của Vietinbank trong năm 2009 dự kiến sẽ đạt 2.137 tỷ, tăng 633 tỷ so với năm 2008 - tương đương mức tăng 42,04%.