09:14 24/03/2021

Chính thức khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14

Lan Anh

Kỳ họp 11 Quốc hội khóa 14 sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác nhân sự, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, bao gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng

9h00 sáng ngày 24/3, Quốc hội khóa 14 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11 tại Nhà Quốc hội.
9h00 sáng ngày 24/3, Quốc hội khóa 14 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11 tại Nhà Quốc hội.

9h00 sáng ngày 24/3, Quốc hội khóa 14 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11 tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp này sẽ diễn ra trong 12 ngày làm việc và dự kiến dành phần lớn thời gian để kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước.

Trước đó, vào lúc 8h00, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 bằng hệ thống điện tử.

Các đại biểu dành trọn phiên làm việc buổi sáng nghe các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Chính thức khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp

Trong ba ngày tiếp theo, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, xem xét, quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. 

Chính thức khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 - Ảnh 2.

Các đại biểu và khách mời tham dự khai mạc kỳ họp.

Từ ngày 30/3 - 7/4, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự với việc miễn nhiễm, bầu và phê chuẩn 25 chức danh lãnh đạo nhà nước, bao gồm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng; Phó chủ tịch nước; một số Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng; Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; một số thành viên Chính phủ; Tổng kiểm toán Nhà nước...

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng sẽ tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Tại kỳ họp này, Quốc hội chỉ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước chứ không phải kiện toàn tất cả và đây là kiện toàn cho khoá 14. Sau khi cuộc bầu cử diễn ra, đến tháng 7/2021, Quốc hội sẽ tiếp tục kiện toàn nhân sự cho khoá 15 và việc tuyên thệ diễn ra bình thường theo quy định.