14:46 11/02/2009

Chính thức khởi động đào tạo đại học theo chương trình tiên tiến

Quỳnh Lam

Thủ tướng đã phê duyệt đề án đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam

 Chương trình sẽ áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ, sử dụng phương pháp giảng dạy và đánh giá hiện đại - Ảnh: TP.
Chương trình sẽ áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ, sử dụng phương pháp giảng dạy và đánh giá hiện đại - Ảnh: TP.
Thủ tướng đã phê duyệt đề án đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho biết, theo đề án, từ nay đến năm 2015, các trường đại học được chọn sẽ triển khai thực hiện một số chương trình đào tạo tiên tiến, nhằm tạo điều kiện xây dựng và phát triển một số ngành, khoa, trường đại học mạnh đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Việc này cũng nhằm mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, có một số trường đại học của Việt Nam được xếp hạng trong số 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

Chương trình sẽ do các cơ sở đào tạo thiết kế, xây dựng phù hợp dựa trên cơ sở chương trình đào tạo của các trường đại học thuộc nhóm 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

Chương trình sẽ áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ, sử dụng phương pháp giảng dạy và đánh giá hiện đại.

Hàng kỳ, trường sẽ tổ chức cho sinh viên đánh giá môn học và giảng viên theo các mẫu phiếu của trường đối tác; nghiên cứu sử dụng phần mềm quản lý của trường đối tác vào việc quản lý đào tạo, quản lý sinh viên; đề nghị trường đối tác đánh giá chương trình tiên tiến đang đào tạo tại trường, lập kế hoạch kiểm định, tiến tới sử dụng các tiêu chí kiểm định và đăng ký kiểm định chương trình tiên tiến với tổ chức đã kiểm định chương trình gốc ở trường đối tác.

Với đề án này, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ từ nguồn kinh phí chi thường xuyên cho các cơ sở đào tạo để thực hiện đào tạo theo chương trình tiên tiến từ khoá 1 đến khoá 3 là khoảng 859,743 tỷ đồng, bằng khoảng 60% dự tính nhu cầu chi phí đào tạo.

Số kinh phí còn lại các trường sẽ tự cân đối khoảng 25%, và người học sẽ đóng góp  khoảng 15% .

Đề án cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2015, có khoảng 4.000 cử nhân, 600 thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo theo các chương trình đào tạo tiên tiến; 1.000 giảng viên đại học đạt chuẩn khu vực và quốc tế.