11:49 03/03/2011

Chính thức luật hóa trần lãi suất huy động VND

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức ban hành thông tư quy định lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam

Thông tư này tạo cơ sở pháp lý để xử lý đối với tổ chức tín dụng vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động vốn tối đa bằng VND.
Thông tư này tạo cơ sở pháp lý để xử lý đối với tổ chức tín dụng vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động vốn tối đa bằng VND.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức ban hành thông tư quy định lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam.

Hôm nay (3/3), Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-NHNN quy định lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Như vậy, cam kết thực hiện “trần” lãi suất huy động VND tối đa 14% từ tháng 12/2010 của các ngân hàng thương mại, qua giám sát thực hiện của Ngân hàng Nhà nước, đã chính thức được cụ thể bằng một văn bản quy phạm pháp luật.

Theo thông tư trên, tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động vốn bằng VND (lãi suất tiền gửi, lãi suất giấy tờ có giá) của các tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức không vượt quá 14%/năm; riêng các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định lãi suất huy động vốn bằng VND không vượt quá 14,5%/năm.

Mức lãi suất huy động vốn tối đa này áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ; đối với các phương thức trả lãi khác, phải được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ tương ứng với mức lãi suất huy động vốn tối đa.

Cũng theo Thông tư, tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai lãi suất huy động vốn bằng VND tại các địa điểm huy động vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Nghiêm cấm tổ chức tín dụng thực hiện khuyến mại huy động vốn bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác không đúng với quy định của pháp luật và thông tư này.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mục đích của việc ban hành thông tư này là nhằm thực hiện giải pháp điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả công cụ lãi suất cùng với các công cụ chính sách tiền tệ khác để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP; đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xử lý đối với tổ chức tín dụng vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động vốn tối đa bằng VND.