10:45 14/06/2007

Chính thức niêm yết cổ phiếu đầu tiên trong năm 2007

Đăng Long

Địa ốc Chợ Lớn trở thành doanh nghiệp đầu tiên niêm yết cổ phiếu trong năm 2007 và điểm đến là sàn Hà Nội

Hoạt động kinh doanh nhà đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng doanh thu của Địa ốc Chợ Lớn.
Hoạt động kinh doanh nhà đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng doanh thu của Địa ốc Chợ Lớn.
Địa ốc Chợ Lớn trở thành doanh nghiệp đầu tiên niêm yết cổ phiếu trong năm 2007 và điểm đến là sàn Hà Nội.

Sáng nay (14/6), cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL) đã chính thức chào sàn, trở thành thành viên thứ 87 niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đây cũng là cổ phiếu đầu tiên tiến hành niêm yết trong năm 2007, năm đầu tiên triển khai Luật Chứng khoán.

Với khối lượng niêm yết là 1,5 triệu cổ phiếu, Địa ốc Chợ Lớn đã góp phần nâng tổng khối lượng niêm yết tại sàn Hà Nội lên trên 815 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị niêm yết gần 8.160 tỷ đồng (theo mệnh giá).

Địa ốc Chợ Lớn có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51%, cán bộ nhân viên nắm giữ 30,81% và các cổ đông khác 18,19%. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty này là quản lý và kinh doanh nhà; xây dựng công trình công cộng, nhà ở; lập dự án đầu tư, hồ sơ mời thầu, tư vấn tổ chức đấu thầu; hợp đồng kinh tế các công trình xây dựng nhà, khu dân cư nhóm B, C.

Hoạt động kinh doanh nhà đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng doanh thu của Địa ốc Chợ Lớn. Năm 2005, doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhà chiếm 68,94% tổng doanh thu, năm 2006 là 75,13%. Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nhà tương ứng trong 2 năm này là 96,78% và 93,31%.

Trong 17 năm hoạt động, công ty này đã đầu tư thành công hơn 10 dự án xây dựng khu nhà ở dành cho cán bộ công nhân viên chức và nhân dân; khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp…

Địa ốc Chợ Lớn xác định lĩnh vực kinh doanh chủ lực trong thời gian tới là đẩy mạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh địa ốc, các công trình công cộng và nhà ở; tăng đầu tư vào các dự án hợp tác liên doanh; đa dạng hóa các phương thức kinh doanh.

Dự kiến trong các năm 2007 – 2009, tỷ lệ cổ tức của công ty này sẽ là 15%. Ngoài ra, sau khi niêm yết, công ty sẽ bán bớt một phần vốn Nhà nước hiện có, dự kiến bán bớt 26% theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2006.