17:50 11/07/2008

Chính thức quản chặt các đại lý đổi ngoại tệ

P.V

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chính thức ban hành khung pháp lý, quản lý chặt các đại lý quy đổi ngoại tệ

Quy chế này nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và tuân thủ chặt chẽ các quy định về quản lý ngoại hối của các đại lý.
Quy chế này nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và tuân thủ chặt chẽ các quy định về quản lý ngoại hối của các đại lý.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chính thức ban hành khung pháp lý, quản lý chặt các đại lý quy đổi ngoại tệ.

Ngày 11/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ, thay thế cho Quyết định 1216/2003/QĐ-NHNN ngày 9/10/2003 về việc ban hành Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ.

Việc ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ, nâng cao tính chuyên nghiệp và tuân thủ chặt chẽ các quy định về quản lý ngoại hối để phục vụ tốt hơn nhu cầu đổi ngoại tệ của khách du lịch nước ngoài, thu hút ngoại tệ tiền mặt vào hệ thống ngân hàng và đáp ứng được một phần nhu cầu về vốn ngoại tệ cho nền kinh tế.

Quy chế này cũng đề cao trách nhiệm và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra của tổ chức tín dụng uỷ nhiệm và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố đối với hoạt động của các đại lý.

Quy chế đại lý đổi ngoại tệ chỉ điều chỉnh hoạt động đổi ngoại tệ của các tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng, không điều chỉnh hoạt động đổi ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, vì vậy hoạt động đổi ngoại tệ của các tổ chức tín dụng vẫn tiếp tục thực hiện bình thường.

Quy chế đại lý đổi ngoại tệ không giới hạn đối tượng được ủy nhiệm làm đại lý đổi ngoại tệ, cho phép các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần có đủ điều kiện theo quy định đều có thể làm đại lý đổi ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, với định hướng hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ chủ yếu nhằm phục vụ khách du lịch nước ngoài nên đại lý đổi ngoại tệ được quy định đặt tại những địa điểm có đông khách du lịch nước ngoài như cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 3 sao trở lên, cửa khẩu quốc tế, văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du lịch của nước ngoài, văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam, khu vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài và các khu du lịch, trung tâm mua sắm, siêu thị có nhiều khách nước ngoài tham quan, mua sắm.

Để tăng cường tính chuyên nghiệp của các đại lý đổi ngoại tệ, quy chế quy định cụ thể và chặt chẽ hơn các điều kiện để tổ chức được ký hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ với tổ chức tín dụng, bao gồm các điều kiện về cơ sở vật chất, trình độ nhân sự và các biện pháp, quy trình đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thu đổi ngoại tệ.

Quy chế này cũng quy định trách nhiệm chặt chẽ hơn đối với tổ chức tín dụng ủy nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ nhằm đảm bảo việc tuân thủ của đại lý đối với các quy định về quản lý ngoại hối. Nếu tổ chức tín dụng uỷ nhiệm có các đại lý đổi ngoại tệ bị phát hiện vi phạm quy định tại Quy chế đại lý đổi ngoại tệ thì cùng với các đại lý, tổ chức tín dụng sẽ liên đới chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, quy chế đại lý đổi ngoại tệ ban hành vào thời điểm này cũng có những thay đổi so với các quy định trước đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đổi ngoại tệ, đồng thời đảm bảo công tác quản lý đối với hoạt động này như tăng mức tồn quỹ ngoại tệ lên 2.000 USD, quy định mỗi tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý cho một tổ chức tín dụng...

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày quy chế có hiệu lực, các tổ chức tín dụng phải ký kết lại hoặc thanh lý hợp đồng đại lý đối với các đại lý không đáp ứng các quy định về địa điểm đặt đại lý, điều kiện làm đại lý, các điều khoản trong hợp đồng đại lý.

Các đại lý đáp ứng đủ các điều kiện làm đại lý đổi ngoại tệ, có địa điểm và hợp đồng đại lý phù hợp với quy định tại quy chế sẽ nộp lại giấy phép làm đại lý đổi ngoại tệ đã cấp trước đây cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn để thực hiện việc chuyển đổi thành giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Sau 3 tháng từ ngày quy chế mới có hiệu lực thi hành, các giấy phép làm đại lý đổi ngoại tệ không còn hiệu lực.