20:01 06/10/2011

Chính thức ra giải pháp can thiệp thị trường vàng

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước ra văn bản chấm dứt huy động và cho vay vàng, mở cơ chế ngân hàng thương mại tham gia bình ổn thị trường

Một số ngân hàng thương mại sẽ được mở tài khoản vàng ở nước ngoài để cân bằng trạng thái nhằm bảo hiểm rủi ro biến động giá vàng.
Một số ngân hàng thương mại sẽ được mở tài khoản vàng ở nước ngoài để cân bằng trạng thái nhằm bảo hiểm rủi ro biến động giá vàng.
Ngân hàng Nhà nước chính thức ban hành văn bản chấm dứt huy động và cho vay vàng, mở cơ chế để ngân hàng thương mại tham gia bình ổn thị trường.

Ngày 6/10/2011, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 6/10/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-QLNH ngày 29/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

Theo thông tư mới được ban hành, một số ngân hàng thương mại đủ điều kiện sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét, cho phép chuyển đổi một phần số vàng huy động và giữ hộ tồn quỹ (vàng tồn quỹ) thành tiền để bổ sung nguồn cung vàng trên thị trường trong nước nhằm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế.

Đồng thời, các ngân hàng thương mại này sẽ được mở tài khoản vàng ở nước ngoài để cân bằng trạng thái nhằm bảo hiểm rủi ro biến động giá vàng. Đây là giải pháp được kỳ vọng là sẽ góp phần hạn chế những bất ổn về giá trên thị trường vàng như đã thể hiện thời gian qua (giá vàng trong nước cao vượt trội so với giá thế giới và trạng thái này kéo dài).

Thông tư số 32/2011/TT-NHNN cũng quy định các điều khoản chặt chẽ để bảo đảm việc mở và sử dụng tài khoản vàng ở nước ngoài chỉ nhằm mục đích bảo hiểm rủi ro biến động giá vàng cho các ngân hàng thương mại.

Thông tư số 32/2011/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày ký.