22:56 26/07/2012

Chính thức rút nghiệp vụ môi giới của 3 công ty chứng khoán

Hòa Bình

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo rút nghiệp vụ môi giới đối với 3 công ty chứng khoán

Bên ngoài Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương.
Bên ngoài Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo rút nghiệp vụ môi giới đối với 3 công ty chứng khoán.

Cụ thể, ngày 26/7, thông qua các quyết định số 101, 102 và 103, Ủy ban Chứng khoán đã rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương.

Đây có thể coi là quyết định chính thức về mặt pháp lý đối với nghiệp vụ môi giới của 3 công ty chứng khoán trên. Trên thực tế, các công ty này đã chấm dứt tư cách thành viên tại hai sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tp.HCM.

Được biết, các công này đã ngừng thực hiện nghiệp vụ môi giới và chuyển giao tài khoản nhà đầu tư sang công ty chứng khoán khác cách đây vài tháng.