23:22 15/06/2011

Chính thức xác định giá khởi điểm cổ phần MHB

Minh Đức

Sau bốn năm kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn với Deutsche Bank AG Singapore, MHB mới chính thức xác định được giá khởi điểm

Ngày 25/42011, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa MHB.
Ngày 25/42011, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa MHB.
Sau bốn năm kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn cổ phần hóa với Deutsche Bank AG Singapore, MHB mới chính thức xác định được giá khởi điểm.

Ngày 15/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1324/QĐ-NHNN về giá khởi điểm để bán đấu giá cổ phần lần đầu của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB).

Theo quyết định trên, giá khởi điểm để bán đấu giá cổ phần lần đầu của MHB là 11.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ giá khởi điểm trên, Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc MHB có trách nhiệm thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa ngân hàng này theo đúng thời hạn và quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và các văn bản liên quan.

Như vậy, đây là bước chuyển động cụ thể đầu tiên trong quá trình cổ phần hóa ngân hàng quốc doanh này, tiếp sau Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank). Tuy nhiên, thời điểm đấu giá cụ thể, cũng như các bước triển khai hiện chưa có thông tin chi tiết. Phía MHB hiện cũng chưa có thông tin công bố cụ thể.

Trước đó, ngày 25/5/2007, MHB đã ký hợp đồng tư vấn cổ phần hóa với Deutsche Bank AG Singapore. Cho đến nay cũng không có thông tin công bố liên quan đến việc triển khai hợp đồng này.

Ngày 25/4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 611/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa MHB.

Theo phương án đã duyệt, vốn điều lệ của MHB là hơn 4.515 tỷ đồng. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu theo tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ là 68,1% vốn điều lệ và tổng khối lượng phát hành lần đầu là 31,9% vốn điều lệ. Trong đó, cổ phần bán đấu giá công khai trong nước là 14,34% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên là 0,56% vốn điều lệ; 15% vốn điều lệ là cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và cổ phần bán cho tổ chức công đoàn là 2% vốn điều lệ.